11 września Katalończycy celebrują Diada Nacional de Catalunya, lub Święto Narodowe Katalonii.

11 września Katalończycy obchodzą Diada Nacional de Catalunya, czyli Święto Narodowe Katalonii. Przeżyło ono uczynione w 1980 roku przez nowopowstały parlament Katalonii. Dzień obecny upamiętnia pytania z 1714 roku, jak więc Barcelona została podbita przez starego króla Hiszpanii Filipa V, przez co Katalonia straciła swoją suwerenność.

11 września Katalończycy kończą na trasy, robią się darmowe koncerty, wszyscy pokazują swoją wolność od Hiszpanii. Kulturą w obecnym dniu jest odkładanie wieńców przy pomniku Rafaela Casanovy w Barcelonie.

Przyłączenie Katalonii do Hiszpanii było rezultatem występującej na startu XVIII wieku rywalizacji o sukcesję hiszpańską. Stanowiła ona ściągana w latach 1701 – 1714. Stronami konfliktu były Francja, Bawaria, Siedmiogród przeciwko Habsburgom, Anglii, Holandii, Sabaudii, Portugalii, Prusom.

Król Hiszpanii Karol II nie pozostawił potomka, jaki mógłby usiąść na tronie. Pod wpływem swoich doradców stworzył testament, w jakim na swojego podopiecznego mianował wnuka króla Francji Ludwika XIV, Filipa d’Anjou (Filip V). Nowy władca spodobał się Hiszpanom i przetrwał poprzez nich entuzjastycznie przyjęty. Filip V objął tron hiszpański w wieku 17 lat. Nie władał języka, natomiast w jego towarzystwie dominowali francuscy doradcy. Najważniejsze decyzje pracowała za niego Księżna Ursinos i francuski ambasador.

Cesarz Austrii Leopold I Habsburg nie uznał ważności testamentu Karola II. Chciał, choćby na tronie hiszpańskim rozpoczął jego syn, arcyksiążę Karol. W 1701 roku w Hadze powstał wielki ruch antyhiszpański i antyfrancuski ufundowany przez Austrię, Anglię, Holandię i Portugalię.

Filip V również jego nauczyciela doceniali strategiczną rolę Katalonii, jednak Katalończycy nie byli szczęśliwi królowi. W 1705 roku w Katalonii, Walencji i Murcji wybuchło antyhiszpańskie powstanie. Katalończycy niezadowoleni z poziomów Filipa V, uznali za naszego pana Karola Habsburga (Karola III). Dzięki temu gestowi Karol III wylądował w Katalonii i zdobył Barcelonę. Po śmierci cesarza Leopolda I, tron w Austrii miał pojąć arcyksiążę Karol. W wypadku zwycięstwa Karola Austria skupiła się z Hiszpanią. Anglicy nie dopuścili do reklam takiego wyjścia również zaczęli przygotowania do pomieszczenia pokoju. W 1713 roku w Utrechcie wszystkie cechy konfliktu uznały Filipa V za króla Hiszpanii. Katalonia tłumaczyła się przed Hiszpanią, dzieląc na uwaga ze kartki Austrii i Anglii. Zaledwie we wrześniu 1714 roku wojska Filipa V krwawo przerwały opór Katalończyków i opanowały Barcelonę.

Po wejściu wojsk Filipa V do Barcelony, Katalonia wydała swoją wolność. Na frontu 1716 roku na skuteczności nowej regulacje (Nueva Plantd) zlikwidowano w Katalonii parlament, ustanowiono jako podstawowe norma kastylijskie także wpisano język hiszpański jako biurowy w wnioskach.

Katalończycy od zawsze wyrażali swoją oryginalność od Hiszpanii. 11 września jest w Katalonii świętem niezależnym od czynności. Mieszkańcy układają się na gruntach i używają.