Ansambl Natężenia Książce:

tzw. Grupy Natężenia Rywalizacji. Wyróżniamy wiele wspólnot od 1Bm do 5M (wg. FEM). Aby nazwać poprawną tradycję, należy zliczyć w pełni wszystkie planowane cykle posady urządzenia w porządku doby. Np. jeśli urządzenie będzie używane sporadycznie 1 raz na tydzień, to będzie to najniższa kapela natężenia pracy. Urządzenie używane do 2 godzin na dobę to średnia Grupa Natężenia Pracy. Urządzenie używane w górę 4 pory na dobę to praca ciągła. Powyższy zapis jest uogólniony i nie weźmie pod uwagę maksymalnego obciążenia.

Rodzaje napędów wciągarek:

Wciągarki można klasyfikować według wielu kryteriów. Pierwszym parametrem, który winni ustalić, decydując się na zakup wciągarki, jest rodzaj napędu. Możemy wybierać z kilku dostępnych:

– Wciągarki elektryczne

– Wciągarki pneumatyczne

– Wciągarki hydrauliczne

– Wciągarki spalinowe

Dodatkowo w wyżej przytoczonych typach urządzeń występuje podział na urządzenia linowe i łańcuchowe.

Szczególne warunki pracy:

Kolejnym etapem istnieje dobranie parametrów służby urządzenia w zależności od warunków, w jakich będzie pracować. Jeżeli mamy bardzo zapylone środowisko pracy, w tamtym czasie lepiej przesiać urządzenie w klasie szczelności IP 65. W sytuacji, kiedy wciągarka będzie pracować w zimie w temperaturach poniżej 0 stopni, ważne, aby urządzenie było wyposażone w platforma grzewczy silnika tudzież pupie elektrycznej niedopuszczającej do kondensacji pary wodnej.

W sytuacji, jak wciągarka ma pracować w strefach zagrożonych szlagiem, np. sztolniach bądź odwiertach gazu, narzędzie musi posiadać certyfikat ATEX w odpowiedniej grupie. ATEX gwarantuje pewna pracę wszystkiego urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem. Możemy plus montować wciągarkę w środowisku zasolonym, należy wówczas wybrać u sprzedawcy urządzenia opcje malowania wciągarki w randze C4 lub C5. Klasa tamta gwarantuje wieloletnią ochronę metalu przed czynnikami atmosferycznymi.

Udźwig wciągarki:

Gdy decydujemy się na zakup wciągarki, jednym z najważniejszych parametrów fundamentalnych jest udźwig urządzenia. Zakup wciągarki o udźwigu np. 1000 kg nie oznacza, że będziemy mogli podnosić 1000 kg. Wszystko zależy od ilości liny na bębnie i autentycznej estymy ładunku. Załóżmy, iż chcemy wznosić ładunek o powadze 1000 kg. Na pierwszej warstwie liny (czyli tej, która nawija się pierwsza na kotle) siła podnoszenia wynosi 1000 kg.

Jeśli ilość liny to np. 50 m, co na bębnie będzie oznaczało 5 warstw liny, to na ostatniej (piątej) warstwie ruch udźwigu spadnie o z grubsza 90%! Bazując na wyżej opisanym przykładzie winienem wyselekcjonować wciągarkę o udźwigu nie mniejszym aniżeli 2000 kg!

W przypadku przeciągania ładunków casus wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chcemy przeciągnąć po płaskiej powierzchni ładunek np. 20 t, ładunek na silnych kołach oraz torowisku (np. wagon kolejowy) potrzebujemy jedynie dynamiczności równej 6% jego wagi. Wciągarka 1200 kg będzie satysfakcjonująca w powyższym przykładzie. Dla ładunku na kołach gumowych wydłużanych po betonie wystarczy 10% masy ładunku.