Klimat

Pośród skutków zmiany czasu oddaje się coraz powszechniejsze występowanie pożarów lasów, stepów czy torfowisk.

Pośród skutków zmiany klimatu przedstawia się coraz liczniejsze występowanie pożarów lasów, stepów czy torfowisk. Z kolejnej cechy takie pożary przyczyniają się do nasilania ocieplenia: rośnie emisja dwutlenku węgla a nowych gazów cieplarnianych oraz zajmującej światło słoneczne sadzy, co powoduje się do centralne naszej ziemie.  Płonąca biomasa „Spalanie biomasy” trwa nie lecz w elektrowniach, w jakich do węgla dorzuca się drewno, ...

Read More »