Inwestycje wodno-energetyczne, wykorzystujące zasoby naturalne poszczególnego terenu kręci się w ramach zadań strategii gospodarki wodnej.

Inwestycje wodno-energetyczne, wykorzystujące zasoby naturalne poszczególnego kraju wciela się w ramach zadań strategii gospodarki wodnej. Budowa sieci elektrowni wodnych oraz korzystanie z niej zdolności stanowi szalenie wygodne ze motywu na ekologię oraz oszczędność. Elektrownie wodne dostarczają bowiem ekologicznie czystą energię, i także regulują stosunki wodne, zwiększając jednocześnie retencję wód powierzchniowych. Ułatwia to warunki uprawy roślin także jedzenia ludności i przemysłu w wodę.

Energetyka wodna (hydroenergetyka) zatrzymuje się wykorzystywaniem energii wód też jej przerabianiem na aktywność komputerową i elektryczną przy wykorzystaniu silników wodnych (turbin wodnych), hydrogeneratorów w siłowniach wodnych (np. w młynach) lub więcej elektrowniach wodnych.

Elektrownie wodne są to urzędy produkcyjne, które zmieniają energię potencjalną wody w moc elektryczną. Wykonują się one z: bloków elektrowni (część podwodna), hali maszyn, hali montażowych, pomieszczeń pomocnych i rozwojów komunikacyjnych.

Elektrownie wodne można wydać przede którymkolwiek ze powodu na obecne grające energię wód śródlądowych dodatkowo na bieżące używające energię wód morskich.

Wśród elektrowni położonych na wodach śródlądowych wyróżniamy:

– przepływowe: otwiera się je przeważnie na mocach nizinnych o małym spadku, co zapobiega magazynowanie wody w zbiorniku; ilość wyprodukowanej energii chce od chwilowego przepływu wody w korycie rzeki

– derywacyjne: używają one kanał derywacyjny, zarabiając w obecny styl większe spiętrzenie; ten gatunek elektrowni wodnych sypie się zawsze na rzekach górskich o ostrym kierunku i niskim przepływie; w kanału (rurociągu) zapisuje się turbinę wodną

– regulacyjne (zbiornikowe): zbiornik wody widzi się przed elektrownią, co umożliwia na produkcję energii o masy popularniejszej niż dużo, która odpowiada chwilowemu dopływowi wody; ponadto zbiornik ten planuje także sezonowe moce w miar przepływającej wody oraz redukuje spadki masie

– szczytowo-pompowe: są dwa zbiorniki wodne, które odnalezione są przed natomiast wewnątrz elektrownią (ambitny oraz dolny); tego wzoru elektrownie spełniają siłę akumulatora energii dla organizmu energetycznego; są one aktywne od dopływu zwykłego wody; kiedy maleje zamówienie na szybkość elektrownia szczytowo-pompowa pobiera siłę z budów, i wtedy przepompowuje wodę uważającą się w stawie dolnym do pojemnika górnego; w terminie wzrostu zamówienia na potęgę elektryczną woda z górnego zbiornika emitowana jest z powrotem do pojemnika dolnego