istnieje dobranie parametrów lektury urządzenia w zależności od warunków, w jakich będzie pracować. Jeżeli mamy niezmiernie zapylone środowisko pracy, wtenczas lepiej wyłowić

tzw. Grupy Natężenia Funkcji. Wyróżniamy wiele gromady od 1Bm do 5M (wg. FEM). Aby określić godziwą wspólnotę, należy porachować w całości wszystkie planowane cykle produkcji urządzenia w szwungu doby. Np. jeśli urządzenie będzie używane sporadycznie 1 raz na tydzień, to będzie to najniższa ansambl natężenia pracy. Urządzenie używane do 2 godzin na dobę to przeciętna Grupa Nasilenia Pracy. Urządzenie używane powyżej 4 godziny na dobę owo praca ciągła. Powyższy zapis jest uogólniony i nie podejmuje pod uwagę maksymalnego odpowiedzialność.

Rodzaje napędów wciągarek:

Wciągarki można klasyfikować według wielu kryteriów. Pierwszym parametrem, który winniście ustalić, rozstrzygając się na zakup wciągarki, jest rodzaj napędu. Możemy selekcjonować z kilku dostępnych:

– Wciągarki elektryczne

– Wciągarki pneumatyczne

– Wciągarki hydrauliczne

– Wciągarki spalinowe

Dodatkowo w wyżej ujętych typach urządzeń występuje podział na urządzenia linowe oraz łańcuchowe.

Szczególne warunki pracy:

Kolejnym etapem urządzenie w klasie szczelności IP 65. W sytuacji, jak wciągarka będzie pracować w zimie w temperaturach poniżej 0 stopni, ważne, aby urządzenie było wyposażone w system grzewczy silnika natomiast rufy elektrycznej niedopuszczającej do kondensacji pary wodnej.

W sytuacji, kiedy wciągarka ma pracować w strefach zagrożonych przypływem, np. sztolniach jednakowoż odwiertach gazu, urządzenie musi posiadać certyfikat ATEX w odpowiedniej grupie. ATEX gwarantuje bezpieczna pracę wszystkiego urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem. Możemy oraz montować wciągarkę w środowisku zasolonym, należy wówczas wybrać u sprzedawcy urządzenia opcje malowania wciągarki w randze C4 lub C5. Klasa niebieżąca gwarantuje wieloletnią ochronę metalu przed czynnikami atmosferycznymi.

Udźwig wciągarki:

Gdy decydujemy się na zakup wciągarki, jednym z najważniejszych parametrów konstytutywnych jest udźwig urządzenia. Zakup wciągarki o udźwigu np. 1000 kg nie oznacza, iż będziemy mogli podnosić 1000 kg. Wszystko zależy od czasu ilości liny na bębnie i bieżącej doniosłości ładunku. Włóżmy, iż chcemy podnosić ładunek o randze 1000 kg. Na pierwszej warstwie liny (czyli tej, która nawija się pierwsza na werblu) siła podnoszenia wynosi 1000 kg.

Jeśli ilość liny owo np. 50 m, co na werblu będzie oznaczało 5 warstw liny, to na ostatniej (piątej) warstwie dynamizm udźwigu spadnie o z grubsza 90%! Bazując na wyżej opisanym przykładzie winna przesiać wciągarkę o udźwigu nie mniejszym niż 2000 kg!

W przypadku przeciągania ładunków kazus wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chcemy przeciągnąć po płaskiej powierzchni ładunek np. 20 t, ekwipunek na silnych kołach a torowisku (np. wagon kolejowy) potrzebujemy jedynie władzy równej 6% jego wagi. Wciągarka 1200 kg będzie dostateczna w powyższym przykładzie. Dla ładunku na kołach gumowych zwlekanych po betonie wystarczy 10% masy ładunku.