Jak będzie robiłeś rynek Odnawialnych Źródeł Energii?

Reklama: Certyfikat energetyczny kujawsko-pomorskie

Kiedy będzie robiłeś rynek Odnawialnych Źródeł Energii? Obecnie bardzo energii tworzy się z paliw pierwotnych: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz uranu. Zasoby obecne są teraz znaczne, natomiast w innych latach, w kontakcie ze rozwojem zapotrzebowania na potencję będą ulegać wyczerpaniu. Spalanie paliw pierwotnych ma negatywne działanie na miejsce. Podczas tego mechanizmu do atmosfery przedostają się spore ilości tlenków węgla, siarki i azotu. 

Około roku 2060 większość produkowanej energii będzie wychodzić z niekonwencjonalnych źródeł, które w toku jej produkcji wykorzystują: światło słoneczne; biomasę; energię geotermalną; energię kinetyczną zebraną w wartości wiatru zaś w wodzie.

23 stycznia 2008 roku powstał unijny projekt nowej ramowej porady dotyczącej promocji wykorzystania OZE. Mówi ona między innymi o tym, że w Polsce do roku 2020 docelowa ilość energii wynikająca z OZE musi wynieść 15 proc. Dla porównania: informacje dla Szwecji zostały nazwane na etapie 49 proc., dla Łotwy na okresie 42 proc., Finlandii 38 proc. Jeśli Nasza nie wypełni zobowiązań, będzie potrzebowała kupować „zielone certyfikaty” od krajów, jakie tworzą nadwyżki produkcji.

W Polsce „zielona energia” budowana jest z wody – są to najbardziej małe elektrownie wodne, z biomasy stałej, oraz wiatru i słońca. Udział energii odnawialnej w pełnej energii sprzedanej odbiorcom końcowym, w roku 2006 wyniósł ok. 3,8 proc. Polska posiada jednak wielki potencjał do prac energii odnawialnej głównie z biomasy zawodowej i biogazu oraz wiatru. 

Pomimo konieczności spełnienia wymaganych limitów produkcji rozwój energetyki odnawialnej w Polsce jest stale utrudniony. Brakuje norm prawnych określających w przystępny sposób politykę w zakresie OZE. Inwestycje związane z OZE mają najczęściej długi okres ruchu i potrzebują stałych unormowań prawnych. Niejasne przepisy finansowe i brak spójnych interpretacji prawnych dotyczących przepisów podatkowych od nieruchomości mają wielkie utrudnienie dla inwestorów. Utrudniony jest dojazd do danych na materiał samych form i kosztów postępowania inwestycyjnego, istotnych w pierwszej fazie podejmowania uchwał o rozpoczęciu prace. Brak wystarczającej liczby programów nauczania patrzącym w domowym zakresie OZE – także w szkolnictwie jak również szkoleń dla inżynierów, projektantów, bankowców czy decydentów. 

Polska jest do dyspozycji 880 mln euro z funduszy unijnych. Nie brakuje te inwestorów świata i zagranicy, gdyż, jak podkreślają długoterminowe prognozy wzrostu cen energii, taka inwestycja może przynieść spore dochody, mimo początkowych dużych nakładów. Plany wejścia do Nasz, z projektami rozwoju naszego potencjału wytwórczego OZE zapowiedziały miedzy innymi zachodnie fundusze inwestycyjne. Cele danego nam przez Unię płacą się więc realne do wykonania – przynajmniej jeśli idzie o ich finansowe aspekty, tymże wyjątkowo, że inwestowanie w odnawialne źródła energii jest doskonałą alternatywą dla gry na giełdzie czy czerpania z funduszy inwestycyjnych. Strategia Polskiej Grupy Energetycznej przewiduje, że każdego roku produkcja „energii zielonej” będzie wzbogacana o 4-6 terawatogodziny.