Kamienice w Bydgoszczy wyjdą do remontu. Historyczne oraz aktualne nowocześniejsze.

Niemal 1,5 mln zł na odnowienie zabytkowych kamienic przekaże w owym roku miasto. ADM wyda na remonty kolejne 7 milionów.
Do brzegu marca jest kolejność na pisanie wniosków o dopłaty na funkcje konserwatorskie, restauratorskie lub prace budowlane. Warunek: budynek musi być postawiony do rejestru zabytków. Miasto oferuje pożyczki z 2005 roku. Na starcie istniała owo wielkość kilkuset tysięcy złotych, później sięgnęła miliona złotych. W 2012 roku po raz kluczowy w budżecie zapisano na ów sens 1,2 mln zł. Taka jedna kwota dotarła na pomoce rok później. W niniejszym roku stawka na dofinansowanie zabytkowych kamienic sięgnęła 1,46 milionów złotych.
Toż jednorazowy spośród instrumentów, który oprócz decyzji nakazowych idealnie konsultuje się w rewitalizacji Starego Centra oraz Centrum. Dlatego zwiększyliśmy wsparcie na owy projekt. Wniosek o pomoc powinien wynosić: imię, powodzenie oraz adres zamieszkania autora czy wymienię jednostki organizacyjnej będącej powodem, wskazanie zabytku, udokumentowanie tytułu prawego do zabytku nieruchomego, kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, kopię decyzji o wpisie zabytku do katalogu zabytków, określenie wysokości pożyczek na role, o jaką ubiega się wnioskodawca, informację o wnioskach o udzielenie pożyczce skierowanych do następnych organów, daną o dotychczas uzyskanych środkach masowych, określonych na rozwijanie akcji przy obecnym zabytku, wykaz prac dokonanych na przedmiotowym standardu w stopniu tych 5 lat, z daniem wysokości kosztów poniesionych na ich zakończenie.
W bieżącym roku remontowane będą wprawdzie i kamienice, jakie do katalogu zabytków wpisane nie są. Administracja Domów Miejskich przeznaczy ponad 18 mln doskonałych na lokaty oraz remonty. Projektowana jest między innymi kompleksowa termomodernizacja 15 budynków: przy ul. ul. Jasnej 2 i 25 (oficyna), Warmińskiego 11, Dworcowej 89, Sobieskiego 9 (front i oficyna) i 11, Poznańskiej 16 i 17, Nakielskiej 22, Ugory 19, Obrońców Bydgoszczy 14 (początek i oficyna) i 16 (przód i oficyna). 
Działce będą podłączone do lokalnej sieci ciepłowniczej, wymieniona zostanie stolarka okienna oraz drzwiowa. Pozostałą kwotę z psa na inwestycje spółka zastosuje na odnowienie 200 pustostanów a działalności termomodernizacyjne w przyszłych 5 budynkach. Na m.in. wymianę instalacji centralnych, remonty dachów, roboty ogólnobudowlane, ADM przeznaczy 7,2 mln zł. Odnowione zostaną elewacje 3 budynków przy Gdańskiej 63, Chwytowo 5 i Kordeckiego 19.