Ludzie, którzy obecnie od dziecka regularnie uprawiają sport mogą mieć na skuteczniejsze funkcjonowanie poznawcze w dojrzalszym wieku

Ludzie, którzy obecnie z dziecka regularnie uprawiają sport mogą stanowić na zdrowsze bycie poznawcze w dojrzalszym wieku – pochodzi z najnowszych wynikach badań.

Brytyjscy naukowcy z udowodnili, że osoby badane, które choć raz w tygodniu, zawsze i znacznie ćwiczyły, gdy były dziećmi, a też kontynuowały dobre pracy jako dorośli, osiągały znacznie lepsze efekty podczas egzaminów na pamięć i prace wykonawcze w wieku 50 lat.

Choć dobre efekty systematycznego wysiłku fizycznego są już od tradycyjna znane, niniejsze badanie jest samotnym z głównych, które wiąże się na długoterminowym wpływie aktywności ruchowej na jakość środka.

W badaniu wzięło udział ponad 9 tys. ludzi, którzy z 11 roku bycia aż do przeprowadzenia 50 lat byli wielokrotnie proszeni o sposoby sportowe, a także poddani prostym testom na energia pamięci (zapamiętanie 10 niepowiązanych ze sobą słów) oraz wydajność prac wykonawczych (wymienienie jak najdłuższej miary zwierząt w układzie minuty).

Oficjalne zalecenia sugerują, że dla zachowania normalnego bycia poznawczego na starość, pracownik w wieku 19 – 64 lat powinien ćwiczyć co chwila 150 min. tygodniowo, ale wyniki badania pokazały, że nawet osoby, które niewiele ćwiczyły w rytmie życia, ale jednak były w jakiś sposób aktywne, wykazywały się w późniejszym wieku bardziej efektywne umysłowo niż te, które od zawsze były bierne, choć badacze przyznają, że najodpowiedniejszy dla zdrowia jest ogromny wysiłek.

Kilka przeprowadzonych do ostatniej chwile badań może dochodzić, dlaczego aktywność fizyczna tak dobrze oddziałuje na funkcjonowanie mózgu.

Badacze zauważyli na dowód, że osoby poszukujące lepiej śpią, a powszechnie wiadomo, iż doskonała klasę snu ma zbawienny nacisk na pozycję mózgu. Z kolei naukowcy z Finlandii udowodnili, że ćwiczenia fizyczne pozwalają redukować stres, którego nadmiar jest zgubny dla funkcjonowania poznawczego.