Nawet poprawnie zaprojektowany proces produkcyjny nie jest w mieszkanie dać stałej doskonałej wartości produktu

Reklama: Zarządzanie produkcją

Nawet poprawnie zaprojektowany proces produkcyjny nie stanowi w mieszkanie zapewnić stałej wysokiej klasie produktu, z pomoce na wpływ na wartość produktu wielu losowych czynników, trudnych do uwzględnienia i wyeliminowania na okresie linii produkcyjnej. Niemniej jednak jakość materiału jest stale kluczowa. Zatem ona zawiesza się na jego zbywalność, i przez ostatnie na koniec finansowy przedsiębiorstwa. I często produkty muszą spełniać oczekiwania właściwych dla nich podstaw, by w zespole potrafiły być pozbawione przez klienta. Zatem obniżenie jakości produkcji, powodujące niespełnianie wymagań norm przez produkt, wynosi go stałym, choć bardzo drogim produktem ubocznym.

Kluczowe winno być więc bieżące monitorowanie zgodności artykułów z założonymi wymaganiami norm i rejestrowanie w toku rzeczywistym ewentualnych odchyłów od specyfikacji takiego produktu. Oddaje to droga szybkiego wychwycenia produktów wadliwych, niestosowania ich do obiegu i poszukiwania przyczyn wystąpienia produkcji o obniżonej jakości, oraz co najważniejsze – takiego nacisku na proces, by zapewnić przywrócenie produkcji zgodnie ze specyfikacją.

Uwagę w ostatniego rodzaju czynnościach diagnostycznych może dać pakiet MES. Umożliwia on na zarządzanie jakością przez definiowanie kryteriów jakościowych produkcji, a potem analizę statystyczną procesów. Do kompleksowego monitorowania jakościowych parametrów prac oraz praktyki danych procesowych post factum oraz analizy danych czerpiących z własnych sposobów (przez wyliczenie wskaźników statystycznych), planowany jest pakiet Analyst.