Nowym środkiem znakomicie spełniającym rolę ściany oporowej czy obmurowania schodów gruntowych są gabiony.

Reklama: Gabiony Bydgoszcz

Nowym tematem dobrze spełniającym funkcję ściany oporowej czy obmurowania schodów gruntowych są gabiony. Gabiony to prostopadłościenne pojemniki ze silnej siatki, które wystawia się kamieniami lub żwirem.

Gabiony w ogrodzie mogą odczuwać wykorzystanie jako tematu umacniające skarpy skarp, jak również jako ciężko będące elementy dekoracyjne. Sam produkt wypełniający, o ile gabiony w parku oceniamy jako motywy dekoracyjne, zależy tylko z fantazji projektanta czy właściciela ogrodu. Jedynym ograniczeniem jest tutaj rozmiar oczek siatki, jakie muszą tenże wyrób zatrzymać. Ale teraz pracowanie jednym kolorem, godnością i fasonem wykończenia kamieni stawia przed nami niemal olbrzymie możliwości. Całkowicie obcy skutek w ogrodzie dadzą gabiony wypełnione łamanym granitem czy bazaltem, oraz drugi – rzecznymi otoczakami. 

Poza estetyką wielką zaletą gabionów w zieleńcu jest fakt, iż nie wymagają w formule żadnej podkonstrukcji – kluczowym elementem stabilizującym jest tutaj masa materiału, jakim gabiony są wypełnione. Chyba istnieć więc zawsze odpowiednie umocowanie koszy gabionowych do rano wykonanego fundamentu betonowego, jeśli decydujemy użycie małego wypełnienia, takiego jak na model elementy szklane czy spośród kolejnych tworzyw, bądź i jeśli myślimy zastosowanie stosunkowo małych (zwłaszcza w projekcie) elementów wolno stojących.

Jako wypełnienie gabionów w parku znakomicie przypisują się również produkty organiczne, takie jako na dowód drewno. W współczesnym incydentu należy przecież mieć, iż obowiązkowa jest konserwacaja i zabezpiecyenie drewna żebym nie ulegało wilgoci, grzybom i nie pękało. W niniejszym obowiązku zużywa się odpowiednie impregnaty do drena na zewnątrz. Nawet jednak gabiony wypełnione kamieniami pamiętają indywidualne ograniczenia. Jeśli więc chcemy zbudowanie z nich granice oporowej o wielkiej wysokości, należy podać się spośród tym do projektanta.