Orionidy stanowią rój meteorów, bezpośrednio związany z kometą Halleya.

Orionidy stanowią rój meteorów, bezpośrednio skojarzony z kometą Halleya. Ich jedyny blokują się na pograniczu konstelacji Bliźniąt oraz Oriona. Uwaga tego dobrego zjawiska astronomicznego jest pośrednia pomiędzy 2.X. a 7.XI., jednak szczytowy poziom posiada 21 października. Zjawisko, jakie to możemy oglądać z Ziemi, na niebie określane jest powszechnie „Nocą spadających gwiazd”. W moc miejscach ludzie znajdują się, aby je obserwować, np. na trawach czy plażach.

W terminie październikowej nocy spadających gwiazd Orionidy pojawiają się na niebie w suma 20-30 w układu jednej godziny, a och prędkość osiąga 66 km/s. Rój ten ustalany jest poprzez lekarzy od astronomii mianem niezwykle trwałego i również posiadającego stosunkowo długi okres maksimum. 

Trwa on bowiem zwykle około 5 dni. Wówczas ZHR-y tworzą na poziomie 20-30 na godzinę. 

Objawiając się z historycznymi materiałami, jakie proste są na świecie, można zaobserwować, że praktycznie zawsze był rój Orionidów.

Dlaczego? Pierwsze reklamy na jego element znajdujemy już z tradycyjnych chińskich kronikach.

Natomiast zapisy z terenów europejskich pochodzą dopiero z XIX wieku także są związane z obserwacjami wykonanymi przez A.S. Herschela.

Pomówmy o powtarzalności.

Z wszą pewnością, rój Orionidów traktowany jest za drink ze bezpieczniejszych i szybko powtarzalnych grup meteorów, które możemy obserwować z Ziemi.

Pomimo to od okresu do czasu zdarzają mu się mniejsze lub większe zmienności – psoty.

Przykładem takiej niespodziankowej pracy jest działanie, jakie zawierało pomieszczenie w 1933 roku, kiedy to obserwatorzy, wynikający z Niemiec i Holandii donieśli rano 18 października o rozpoczęciu się wzmożonej aktywności Orionidów.

Już w tamtej chwili obserwowano ZHR-y na poziomie około 30, co stanowiło ceną co kilka 2-3 krotnie ważniejszą z tych, które pojawiały się w dawnych latach.

Kolejny przykład pojawił się w roku 1995, gdy to inne obserwatoria ze Posiadaj Zjednoczonych oraz Polski poinformowały o znacznym wzroście pracy w jednym granica.

Z astronomicznego punktu widzenia bardzo dobre były też lata 2006 oraz 2007, gdyż następnie w okresie spełnienia swojego maksimum Orionidy biły kolejne rekordy, skoro ich pracę w pewnych momentach podchodziła do 50-70 na godzinę.

Jeszcze w roku 2006 znane były ładne jasne zjawiska, tzn. bolidy.

W drugich latach aktywność zaczęła powoli spadać, chociaż nie od razu wróciła do normalnej.

Rok 2008 przyniósł możliwość obserwowania około 40 meteorów w przeciągu jednej godziny, w sezonie szczytu, więc w dniach 21-22 października.

W identyczny sposób wyglądały lata 2009-2011. Ale obecnie w latach 2014-2016 aktywność była się typowa dla tego roju.

Najwyższy Orionid zauważony stał w nocy z 18 na 19 października przez Naszą Sieć Bolidową.

Jego światło wychodziło z wysokości 168 kilometrów. Nosi nazwę bolid PF191012Myszyniec, który wykazuje dzień na etapie 14,7 mag.

Oraz co dużo – stabilność czy niespodzianki?

Sprzedaje się, że nieregularne wartość i niespodzianki, jakie funduje rój Orionidów, są w duzi wytłumaczalne.

Najprawdopodobniejszą propozycją jest, iż działa na nie przyciąganie Jowisza.

Pokazuje on wtedy 12-letnią powtarzalność swojej aktywności.

Tak dlatego od roku 2017 powinien nastąpić kolejny przyrost aktywności roju, aby możliwe było pozwalanie jego maksimum w latach 2018-2020.

Ten właściwy rój meteorów jest świetnie duży i nasuwający się regularnej obserwacji również z półkuli południowej, kiedy również północnej.

W zasięgu naszej szerokości geograficznej radiant Orioidów wschodzi na niebo około godziny 19 UT.

Natomiast około godziny 3 UT góruje na wysokości nieco przekraczającej 50 poziomów i aż do świtu znajduje się stosunkowo wysoko nad horyzontem – w obecnym wyjątku jest to idealny do widzenia w różnej części nocy.

W okresie jak rój Orionidów robi swoje maksimum, stoi się niezwykle ciekawym zjawiskiem nawet dla bardziej postronnego obserwatora.

Na niebie dostępne jest bowiem przez co najmniej kilka godzin zjawisko, które wpływa wrażenie, jakby gwiazdy pochodziły spośród niego dokładnie na podłogę.

W owym terminie coraz powszechniej wykonują się specjalne wydarzenia lub umówione grupki ludzi wspólnie oglądają piękny spektakl natury.

Najzdolniejsze do tego przedmiotu będą lokalizację możliwie jak najsilniej oddalone od miejskiego światła – pola w niskich, oddalonych od miast wsiach, plaże, gdzie nad samą wodą nie ma licznych zabudowań i latarni czy leśne łąki.

Warto zadbać, aby sztuczne światło nie zakłócało nam tego szczególnego widoku.

Jeśli dodatkowo pogoda obejdzie się z nami łaskawie i niebo będzie jasne mamy sporą możliwość przeżycia niesamowitego spektaklu i doceniania go na osobiste oczy, w otoczeniu przyjaciół, z grupą lub najpodobniejszą osobą, gdyż może zatem oraz być znacznie romantyczne przeżycie.

Październikowa noc spadających gwiazd ma znaczenie corocznie, pod skutek tego miesiąca dodatkowo stanowi doskonale ważna z wszystkiej półkuli, jednak o innych porach nocy.

Warto więc ciepło się ubrać, zabrać ze sobą śpiwór do ubrania i koc termiczny, termos z gorącą herbatą oraz prowiant i szanować ten dziwny widok.

Doświadczenia z pewnością będą nieskończone oraz po takim przeżyciu łatwo będziemy przyjmować się na przechodzenie w innych, tego stylu wspólnych obserwacjach nieba.

W poszczególnych miejscowościach oficjalnie budowane są, takie „imprezy” wtedy na drogach znajdziemy plakaty i szeroki zakres reklamie na lokalnych serwisach internetowych.

Oraz powszechnie uzyskują się grupy pasjonatów z zastosowaniem najpopularniejszych serwisów społecznościowych, gdzie może jednocześnie dowiedzieć się jak liczne będzie znane pytanie i ile osób poza tobą zamierza otrzymać w nim udział.