Orkiestra Natężenia Książce:

tzw. Grupy Natężenia Profesji. Wyróżniamy wiele kapel od 1Bm do 5M (wg. FEM). Aby nazwać poprawną rodzinę, należy obliczyć łącznie wszystkie planowane cykle posadzie urządzenia w rytmu doby. Np. jeśli urządzenie będzie używane sporadycznie 1 trafienie na tydzień, to będzie to najniższa grupa natężenia pracy. Urządzenie używane do 2 godzin na dobę to średnia Grupa Nasilenia Pracy. Urządzenie używane w górę 4 pory na dobę owo praca ciągła. Powyższy zapis jest uogólniony i nie otrzymuje poniżej uwagę optymalnego obciążenia.

Rodzaje napędów wciągarek:

Wciągarki wolno klasyfikować według wielu kryteriów. Pierwszym parametrem, który winnoś ustalić, rozstrzygając się na zakup wciągarki, jest rodzaj napędu. Możemy selekcjonować z kilku dostępnych:

– Wciągarki elektryczne

– Wciągarki pneumatyczne

– Wciągarki hydrauliczne

– Wciągarki spalinowe

Dodatkowo w wyżej przetasowanych typach urządzeń występuje podział na urządzenia linowe a łańcuchowe.

Szczególne warunki pracy:

Kolejnym etapem istnieje dobranie parametrów monografii narzędzia w zależności od warunków, w jakich będzie pracować. Jeżeli mamy wielce zapylone środowisko pracy, wówczas lepiej wyselekcjonować urządzenie w klasie szczelności IP 65. W sytuacji, gdy wciągarka będzie pracować w zimie w temperaturach poniżej 0 stopni, ważne, aby urządzenie było wyposażone w architektura grzewczy silnika oraz skrzynki elektrycznej niedopuszczającej do kondensacji pary niehydrologicznej.

W sytuacji, kiedy wciągarka ma pracować w strefach zagrożonych paroksyzmem, np. kopalniach azali odwiertach gazu, sprzęt musi posiadać certyfikat ATEX w odpowiedniej grupie. ATEX gwarantuje bezpieczna pracę każdego urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem. Możemy dodatkowo instalować wciągarkę w środowisku zasolonym, należy wówczas wybrać u sprzedawcy urządzenia opcje malowania wciągarki w sali C4 lub C5. Klasa nieniniejsza gwarantuje wieloletnią ochronę metalu przed czynnikami atmosferycznymi.

Udźwig wciągarki:

Gdy decydujemy się na zakup wciągarki, jednym z najważniejszych parametrów kluczowych jest udźwig urządzenia. Zakup wciągarki o udźwigu np. 1000 kg nie oznacza, że będziemy mogli podnosić 1000 kg. Wszystko zależy odkąd ilości liny na bębnie i naturalnej randze ładunku. Ufundujmy, iż chcemy wznosić ładunek o wadze 1000 kg. Na pierwszej warstwie liny (czyli tej, która nawija się pierwsza na bębnie) siła podnoszenia wynosi 1000 kg.

Jeśli ilość liny owo np. 50 m, co na kotle będzie oznaczało 5 warstw liny, to na ostatniej (piątej) warstwie prężność udźwigu spadnie o rzędu 90%! Bazując na wyżej opisanym przykładzie winieneś wybrać wciągarkę o udźwigu nie mniejszym aniżeli 2000 kg!

W przypadku przeciągania ładunków casus wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chcemy przeciągnąć po płaskiej powierzchni ładunek np. 20 t, ładunek na stalowych kołach natomiast torowisku (np. wagon kolejowy) potrzebujemy jedynie żywości równej 6% jego wagi. Wciągarka 1200 kg będzie adekwatna w powyższym przykładzie. Dla ładunku na kołach gumowych opóźnianych po betonie wystarczy 10% masy ładunku.