Pozostawienie bez opieki towarze na lotnisku że nas kosztować nawet mandat w wysokości 500 zł.

Pozostawienie bez opieki bagażu na lotnisku że nas kosztować nawet mandat w wysokości 500 zł. Stanowi on miany jako potencjalne zagrożenie. Warto pilnować toreb i walizek, by uniknąć problemów.

Według Straży Granicznej bagaże pozostawiane są najczęściej przez roztargnienie lub bezmyślność. Sprowadza się, że podróżni porzucają nadbagaż, za którego przelot trzeba więcej zapłacić. Niekiedy pozostawiona walizka jest ważna, bo została uszkodzona, a rzeczy przepakowane do drugiej torby.

Za pozostawienie bagażu bez opieki grozi wysoki mandat. SG podaje, że w 2016 roku za pozostawione bagaże i za zakłócanie porządku publicznego funkcjonariusze wystawili 245 mandatów na łączną kwotę ok. 75 tys. zł.

W kontraktu z zachowanymi bez warty na terenie portów lotniczych walizkami, plecakami i torbami funkcjonariusze SG zrealizowaliśmy w 2016 roku niemal 800 działań minersko-pirotechnicznych.

Zgodnie z metodami pozostawiony bez opieki bagaż stosowany jest jako potencjalne zagrożenie. Wybierana jest strefa bezpieczeństwa, zaś w razie konieczności prowadzi się ewakuację. Pirotechnicy sprawdzają podejrzany bagaż przy wykorzystaniu specjalnego sprzętu, z poradą psa szkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych. Przy braku całej pewności, że bagaż nie stanowi zagrożenia, jest on neutralizowany – kładzie się go z całą zawartością.

Warto przypomnieć, że od 7 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy Kodeksu Granicznego Schengen. Zgodnie spośród nimi pełni podróżni przekraczający zewnętrzną granicę strefy Schengen, czyli również obywatele UE, a nie, jak jeszcze, tylko obywatele państw trzecich, są poddawani odprawie szczegółowej.

To świadczy, że jakaś kobieta jest rozważana w lokalnych oraz europejskich bazach danych. Chodzi o to, by potwierdzić, iż nie jest szukana, nie dotyczy jej zakaz wjazdu na terytorium UE albo też – co najważniejsze – iż nie została zastrzeżona, jako kobieta stanowiąca niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego.