PROGRAM EDUKACJA PRZEZ SZACHY W METODZIE

PROGRAM EDUKACJA PRZEZ SZACHY W METODZIE 

Parlament Europejski (…) chorując na baczności, że szachy są grą wygodną dla niemowląt z wszelkiej szkoły społecznej, mogą powodować się do otrzymania spójności publicznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości lub chociażby konfrontacja z odległymi gatunkami uzależnień (…), narzekając na pomocy, iż bez sensu na wiek dziecka szachy mogą usprawnić jego koncentrację, zwiększyć równowagę i rzetelność, i jeszcze rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć i wiedze logicznego projektowania a przyjmowania decyzji; planując na pomocy, że wygrywa w szachy zawiera też determinacji, przyczyn i fizycznego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by awansowały do wkroczenia do sposobów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w nauce”…

Oświadczenie Pisemne Parlamentu Lokalnego w myśli wstąpienia do organizmów edukacji w Organizacji Europejskiej programu „Szachy w szkole” 

PROJEKT:

Nasz Związek Szachowy rozumiejąc pozytywny wpływ gry w szachy na edukacyjny rozwój dzieci proponuje samorządom i metodom wspólną realizację programu „Edukacja przez szachy w grupie”. 

Na spotkaniu z związkiem podsekretarza stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Mirosława Sielatyckiego, dyrektorów departamentów Ministerstwa Treningu oraz Turystyki Jerzego Eliasza i Wojciecha Kudlika oraz starego i wiceprezesa ds. młodzieżowych Naszego Klubu Szachowego Tomasza Sielickiego i Piotra Zielińskiego wysocy przedstawiciele obu ministerstw zaakceptowali magazyn oraz zapewnili wsparcie pilotażu projektu w województwach dolnośląskim, mazowieckim i podlaskim. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło akceptację pismem podsekretarza stanu Przemysława Krzyżanowskiego z 04 kwietnia br.

Głównym punktem planu jest ułatwienie edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Wyniki badań światowych i słabych polskich proponują na rozwój – „powiększenie pojemności” pamięci. Królewska gra pielęgnuje i ćwiczy i wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania przestrzenie między przedmiotami, części świata, kierunków lewo – prawo itd. To ciekawa lekcja geometrii, jaka w porządek głównie przez ucznia niewidoczny, wesprze mu w matematyce, fizyce, nawet metodzie i geografii. Amerykański neurolog prof. Howard Gardner twórca „teorii inteligencji wielorakich” dwie spośród ośmiu definiowanych inteligencji – matematyczno-logiczną i szeroką uzasadnia tylko przykładami szachowymi. 

Coraz istotniejszy jest pomysł szachów wpływ szachów na psychikę dzieci. Uczą efektywnego funkcjonowania pod presją, nie sugerowania się choćby w najzimniejszej spraw, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji naszych woli. Wyświetlając w szachy dziecko szkoli się radzić sobie ze urazem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Zdrowy pracownik pokazuje się szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Wykorzystuje w szachy mobilizuje do intensywnej rywalizacji i towarzyszenia według norm fair play. Nie cierpi w niej tła na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.

Wreszcie szachy są grą, rozrywką, wspaniałą rozrywką natomiast potrafią sterczeć się pasją na całe mieszkanie. Oprócz nauki poprzez życie, mamy a i edukację przez zabawę. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

– Polski Związek Szachowy uruchomił stronę internetową programu www.szachywszkole.pl, na ostatniej cesze można odkryć wiedze konieczne do zgłoszenia grupy lub samorządu do porządku, 

– szkoła działająca program prowadzi przynajmniej 1 godzinę zajęć tygodniowo w powyżej jednym oddziale klasy 1, 2 lub „0” przez 2 lata szkolne,

– w miejscach odbywa cały dział (w sukcesu braku wiedze rodziców znaczna większość),

– zadania z dziećmi rozwijają nauczyciele zaangażowani w nauce, w lekcji jest przynajmniej 2 nauczycieli mających zdolności do kontynuowania zajęć (odbyty kurs dla panów z certyfikatem PZSzach. lub kwalifikacje instruktorskie),

– szkoła wyraża transakcję na wykonanie badań naukowych (za zgodą rodziców uczniów) dotyczących wpływu szachów na wzrost szkolny i ogólny uczniów,

– szkoła wyraża umowę na pokazywanie danych ilościowych realizacji pomysłu oraz zestawień z praktyk planu (za zgodą rodziców uczniów) do końców promocyjnych,

– Polski Związek Szachowy zapewnia maszynę lub współorganizację kosztów dla nauczycieli dających wiedze do sztuk początkowych zajęć szachowych,

– Nasz Związek Szachowy zapewnia wsparcie metodyczne – dyżur metodyczny 1 dzień w tygodniu w biurze PZSzach. przez cały czas życia projektu, 

– Polski Związek Szachowy nieodpłatne przekaże wszystkiej ze metod realizujących program 2 przewodniki metodyczne, 

– Nasz Związek Szachowy corocznie przeprowadzi bezpłatną konferencję metodyczną dla nauczycieli, 

– Nasz Związek Szachowy zapewnia wsparcie dla nauk w kadry konkursów dla zainteresowanych wniosku (w przeciwnym roku realizacji planu),

– Nasz Związek Szachowy zapewnia dostarczenie wszystkiej ze metod działających w modelu podręczników „Postępujmy w szachy cz.1, 2, 3” w liczby zamówionej przez metodę w momencie nie cieńszym niż 2 tygodnie, w wartości preferencyjnej 10 zł/szt. przez cały sezon bycia projektu.