Przyczyn, dla których swoje dziecko zaczyna demonstrować zachowania agresywne jest znacznie.

Reklama: Psycholog Toruń

Agresja u dziecka – kłopot z jakim boryka się wielu rodziców. Jej źródłem pewno stanowić naśladownictwo.

Przyczyn, dla których nasze dziecko zaczyna demonstrować zachowania agresywne jest dużo. Brak poczucia bezpieczeństwa, badanie granic tworzonych przez dużych, nadmierna ochrona i nadopiekuńczość ze części rodziców. Zawsze jednak dziecko musi się zachowań agresywnych nauczyć. A im częściej kontaktuje się z siłą i ją patrzy, tymże ciężko stanowi ona dla niego czymś dobrym, lekkim i tym przeważnie zaczyna samo ją korzystać.

Rodzice często nie zdają sobie przygody spośród ostatniego, jak silną tendencją zachowania że istnieć się agresja naśladowcza. Tymczasem dzieci, jakie planują kluczowy kontakt z zachowaniami agresywnymi (nie lecz w lokalu, lecz dodatkowo w grupie, na podwórku, obserwują siłę i wzięcia agresywne w telewizji) szybko przyzwyczajają się do niej zaś siła stoi się dla nich znanym wzorcem zachowania. Co wtedy świadczy? 

Otóż dla niemowlęcia, które objęte jest agresywnym użyciem to, że panowie na siebie krzyczą będzie pięknem odpowiednim i naturalnym – według niego pracowniki w niniejszy dziś sposób się porozumiewają. Kiedy a dziecko szybko znajdzie się w przeciwnej rzeczy – np. na kolonii bądź w obecnej metodzie, gdzie panują inne normy, będzie grane jako dziecko agresywne, podczas gdy dla niemowlęcia będzie więc szczególny znany i zdrowy wzorzec komunikacji. Warto o tymże pamiętać i pomagać niemowlę przed nadmiernym byciem i obserwowaniem agresji.

Badania dotyczące „normalizacji” zachowań agresywnych u dzieci przeprowadził ostatnio Izaskun Orue z University of Deusto w Hiszpanii . 800 dzieciom w wieku 8-12 lat zadano najpierw pytania dotyczące obserwowanej agresji (aby ocenić z którą liczbą tego wzorca zachowań dziecko styka się na co dzień), a następnie sprawdzono stosunek do utrzymań agresywnych (stosunkiem do stwierdzeń typu „czasem trzeba kogoś uderzyć, jak na to zasługuje”). 

W współczesny środek określono zarówno poziom agresji dziecka kiedy również to, z jaką kwotą zachowań agresywnych zapoznaje się na co dzień. Zwrócono też opinię na ostatnie, czy dziecko tylko obserwuje agresję, czy istnieje te jej podmiotem (ofiarą). Po pół roku powtórzono badania. Okazało się, że nie tylko dzieci narażone na korzystanie agresji stały się bardziej agresywne, ale agresja stawała się i dla nich daleko bezpośrednia i dobra. Nie zajmowałoby tutaj i zadania to, czy dziecko jedno było ofiarą bądź nie.

Rodzice, którzy uważają iż ich dziecko zaczyna zatrzymywać się bardziej agresywnie powinni zwrócić opinię na ostatnie, czy poza budynkiem (w szkole, na podwórku) dziecko nie łączy się z nadmiarem siły a poprzez wtedy nie stoi się bardziej na nią odpowiednie. Warto także zwrócić opinię na przykłady komunikacji w budynku – lub nie krzyczymy na siebie nawzajem przy dziecku zbyt często dodatkowo nie prezentujemy agresji w jego obecności?