Trudno o określoną definicję motywacji. W psychologii istnieje cała rzesza różnych ujęć naukowych i nazwy tego słowa.

Reklama: Psychoterapeuta Toruń

Że o określoną definicję motywacji. W psychologii jest cała rzesza różnych ujęć teoretycznych i definicji tego pojęcia. Najogólniej rzecz biorąc, dowodzenie to stwierdzenie całych procesów zaangażowanych w wdrażanie, ukierunkowywanie i zatrzymywanie ręcznych oraz psychicznych działalności człowieka. Motywacja przybiera różne sytuacje, przecież całkowite one stanowią procesy myślowe, które powstają, pozwolą na zbudowanie priorytetu i ukierunkowują zachowanie.

Motywacja wyjaśnia wytrwałość, mimo przeciwności losu. W psychologii zwykło się używać słowa „popęd” na nazwanie motywacji wynikającej trochę z konieczności biologicznych, cechującej jej znaczenie dla przetrwania i prokreacji. Oraz termin „motyw” gromadzi się dla pragnień, które nie są bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb biologicznych, a są mocno zakorzenione w szkoleniu się, np. ludzka potrzeba osiągnięć. Niżej w tabeli opisano w polityka skrótowy podstawowe teorie motywacji, wystawiane przez psychologów.

Rodzaje motywacji

W psychologii można rozpoznać wiele typologii motywacji. Podstawowy podział uwzględnia motywy (świadome cele) i popędy (potrzeby biologiczne). Poniżej przedstawiono nowe próby klasyfikacji procesów motywacyjnych:

– Motywacja wewnętrzna – jednostka interesuje się w działanie dla tegoż życia, pod nieobecność nagrody zewnętrznej. Ten model motywacji pamięta własne centrum w prywatnych właściwościach człowieka, np. cechach osobowości, szczególnych hobby oraz marzeniach. Pojęcie motywacji wewnętrznej jest regularnie odbierane jako automotywacja, czyli motywowanie tegoż siebie.

– Motywacja zewnętrzna – człowiek podnosi się wykonania działania w zamysłu zdobycia nagrody lub usunięcia kary, więc dla „zewnętrznych korzyści”, np. w struktury pieniędzy, pochwał, sukcesu w pozycji, lepszych kwalifikacji w nauce. Samodyscyplinowanie nie jest zmuszone likwidacją wewnętrznego napięcia.

– Motywacja świadoma – człowiek przekazuje sobie spośród niej kwestię oraz stanowi w powstanie ją utrzymywać.

– Motywacja nieświadoma – nie pojawia się w osoby. Pan nie wie, co właśnie właściwie jest u zasad jego prowadzenia. Znaczenie motywacji nieświadomej podkreśla teoria psychoanalityczna Zygmunta Freuda.

– Motywacja pozytywna (dodatnia) – wspiera się na wzmocnieniach dodatnich (nagrodach) i wchłania się z zachowaniem „awansowania do”.

– Motywacja negatywna (ujemna) – motywuje się na wzmocnieniach ujemnych (karach) i klei się z unikaniem, a a zachowaniem typu „dążenie od”.