W artykule opisano kolejne etapy wysyłające do zapoznania wewnętrznej procedury rutynowej kontroli myjni-dezynfektora (WD).

Reklama: Mobilna myjnia parowa Bydgoszcz

W produkcie opisano drugie etapy kierujące do zapoznania wewnętrznej procedury rutynowej kontroli myjni-dezynfektora (WD). Nie zamierza jasno określonych wymagań co do ostatniego, jak toż należy robić. Użytkownik musi zapewnić, że wyniki kwalifikacji procesowej w porządku walidacji są rutynowo pytane i dokumentowane. W ten technika niezmienna jakość procesu prawdopodobnie stanowić zapewniona. Częstotliwość i zakres rutynowych kontroli muszą być zauważone przez Klienta, ponieważ warunki będące w każdej Centralnej Sterylizatorni (CS) będą się różnić.

Ostateczna decyzja w istocie rutynowych kontroli jest odbierana przez Klienta, który następnie musi odpowiadać przed jednostkami nadzoru.Przydatne było przeprowadzenie przeglądu wszystkich (roboczych) mediów branych w procesie oczyszczania i dezynfekcji, by ważna było wskazać efektywną i pewną wewnętrzną procedurę. Ponadto, działanie nowych systemów testowych zostało porównane, z pewną z szkół testowych, daną w części EN ISO 15883-5. Porównanie to poradziło w podjęciu decyzji, który system testowy należy zastosować, by zapewnić odpowiednią rutynową kontrolę. Norma dla testu zabrudzenia byłaby szczęśliwa, gdyby jej traktowanie byłoby ponad wiążące dla wytwórców, a czerpanie z jakichkolwiek systemów testowych, wybieranych przez wytwórcę będzie przeszłością. Działania opisane w tym produkcie doprowadziły do zapoznania wewnętrznej procedury rutynowej kontroli myjni-dezynfektorów w Klinice Ortopedii w Bad Hersfeld. 

Norma EN ISO 15883-1 jednoznacznie stwierdza, że rutynowa kontrola musi być spełniana i dokumentowana. Nie wystarczy powtarzać kwalifikację procesu (ponowna walidacja) co roku, ponieważ nikt nie może zagwarantować, że oczyszczanie i dezynfekcja w myjniach-dezynfektorach nie poprawiłyby się w rytmie dnia lub roku. Nie ważna wykluczyć zmiany jakości wody zasilającej, jakości wody demineralizowanej lub środków chemicznych.

Załącznik A, Tablica A.1, normy EN ISO 15883-1, przedstawia, które badania winnym stanowić realizowane jako badania zawodowe oraz gdy powszechnie powinny być prowadzone. Tablica stanowi dalekoobszerna i nie wymaga wyjaśniania. Stąd też, że właśnie działać jako wytyczne do wykonania własnej procedury rutynowej kontroli. Z czasu jak instalacja i akcesorium myjni-dezynfektorów odgrywa znaczącą działalność w rutynowym postępowaniu, szczegóły rutynowej kontroli ukazuje się w raporcie walidacji. Dla myjni-dezynfektorów w własnej klinice, elementy obecne stanowiły skrócone do corocznej konserwacji (do zrobienia przez inżyniera serwisu) i pytania co pół roku ciśnienia natrysku wody podczas oczyszczania. Półroczna kontrola niestety nie wystarczy do wykazania powtarzalności zwalidowanego procesu. Instrukcje wytwórców zawierają porady oraz informacje dotyczące wymaganego wyposażenia łazience dezynfektorów. Należy upewnić się, że stosowane są tylko myjnie-dezynfektory spełniające odpowiednie normy. Im popularniejsza jest liczba kontrolowanych parametrów procesu przez jedne myjnie dezynfektory, tym nieco sprawdzeń pragnie być przygotowanych przez Użytkownika. Myjnie-dezynfektory przejmują odpowiedzialność za wiele zadań kontrolnych, takich jak zwykłe pomiary, np. temperatury i czasu przebiegu fazy oczyszczania i dezynfekcji (wartość A0), dozowania ilości środków chemicznych i części wody stosowanej do każdej fazy procesu. Więcej kontroli wykonują nowe modele myjni-dezynfektorów (np. kontrola prędkości obrotowej ramion natryskowych). Może toż zmniejszyć koszty ponoszone na rutynową kontrolę i należy o tymże mieć przy zakupie nowej myjni-dezynfektora. Niemieckie Stowarzyszenie Dostawców Wyrobów Sterylnych (DGSV), w szczególności jego część robocza ds. jakości, publikuje także zalecenia dotyczące rutynowych kontroli. Stanowią one przygotowywane w oparciu o wartość EN ISO 15883 a są cennym przewodnikiem do przygotowania wewnętrznej procedury.