W środę Instytut Pamięci Narodowej użyczyłby adwersarzom natomiast historykom drugą partię materiałów zoczonych

w domu gen. Czesława Kiszczaka. Tym łącznie jest to dwadzieścia różnych dowodów, głównie o charakterze historycznym.

Materiały te – włączone w pierwszy dzień tygodnia do zasobu archiwalnego IPN – są upowszechniane w postaci kopii elektronicznych w czytelni Instytutu w Warszawie. Stawiło się tam wielu mniej dziennikarzy niż w poniedziałek, podczas gdy udostępniano dwie teczki agenta SB „Bolka” z lat 1970-1976.

W uprzystępnianych w środę reportażach są m.in.: wycinki wspomnień Kiszczaka natomiast jego odręczne uwagi; dokumenty z wojskowych akt personalnych Kiszczaka (do 1981 r. pracował on w wojskowych posługach specjalnych PRL; nadal był do 1990 r. szefem MSW); częściowo wypełniony zeszyt publikacji WSW należący do Kiszczaka zaś maszynopis książki należącej Kiszczaka i materiały do jego przygotowywanej biografii.

Na wskazówka…

Są tam też kserokopie opętań spośród czasów Okrągłego Stołu, na których są m.in.: Kiszczak, Wojciech Jaruzelski, Adam Michnik, ks. Henryk Jankowski, Lech Wałęsa natomiast Bronisław Geremek.
Projekty wystąpień Kiszczaka

Szukają się tam również szkice wystąpień Kiszczaka przed sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która w latach 90. badała odpowiedzialność sprawców poziomu wojennego (w latach 90. Sejm odmówił postawienia ich przed TS) i projekty wystąpień Kiszczaka przed TS (kto w latach 90. uniewinnił go w sprawie tzw. afery alkoholowej). Są w ową stronę także kopie dowodów ws. działań policji z czerwca 1990 r. w Mławie związanych z likwidacją blokady kosztowny dzięki protestujących rolników oraz z odblokowaniem gmachu ministerstwa rolnictwa.

Nieznane dokumenty to: żywot Mirosława Milewskiego z 1953 r. (poprzednika Kiszczaka na funkcji bossa MSW); kopie akt procesu Wacława Komara z 1953 r.; kopia listu Mieczysława Rakowskiego spośród 1958 r.; wspomnienia gen. Józefa Kuropieski (więźnia lat stalinizmu); ocena sytuacji nieuprzejmej z końca 1980 r.; materiały statystyczne MSW co do przestępczości w latach 1976-1985 oraz notatka ws. budowie departamentu IV MSW z 25 października 1984 r. (w kilku słowach po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki za pośrednictwem trzech oficerów departamentu).

Lech Wałęsa nie…

Dokumenty z domu Kiszczaka

16 lutego tuż przy Marii Kiszczak oskarżyciel publiczny IPN zaszył dokumenty, które podlegały wyłożeniu do IPN – w sumie było to sześć zestawów. Operacji podjęto w konstrukcjach wszczętego w 2015 r. śledztwa ws. ukrycia przez personę nieuprawnioną dokumentów podlegających przekazaniu IPN. Prawo przewiduje karę od momentu 6 miechów do 8 lat więzienia dla tego, jaki „będąc w posiadaniu dokumentów podlegających przekazaniu Instytutowi, uchyla się od ich wyciągnięcia, wikła nadesłanie lub je odradzi”. Wdowa po Kiszczaku zgłosiła się do IPN, oferując sprzedaż dokumentów za 90 tys. zł.

Jako pierwsze IPN udostępnił dokumenty TW „Bolka”, w których istnieje m.in. odręcznie napisane kredyt aż do współpracy, podpisane: Lech Wałęsa „Bolek”. Prezes IPN Łukasz Kamiński zapowiedział, że dokumenty będą poddane różnego rodzaju badaniom i wizytacji, w tym dodatkowo „ekspertyzom typu grafologicznego”. Według opinii profesjonalisty archiwisty dowody „Bolka” są jawne.

„Nie być może stanowić niemałowartościowych materiałów mojego pochodzenia” – wykaże Wałęsa. Pisał w sieci, że nie współdziałał spośród SB, pomimo tego popełnił błąd, darowałby biblia „sprawcy” a nie może wykazać prawdy. Ustaliłby, że jako donosy mogły zostać wykorzystane jego odręczne notki zabrane podczas rewizji. Ostatnio dał, że esbowcy musieli wykazywać, że współpracuje i pisali za panu donosy, by brać na jego konto pieniądze.

Podług Kamińskiego drzewo towary z domu zmarłego w 2015 r. Kiszczaka będą przekazywane sukcesywnie, tak błyskawicznie, jak będzie to możliwe. Nie ujawniono na razie, co jeszcze się w nich odnajduje.