Własna to dziel ubogi w wodę.

Polska to kraj ubogi w wodę. Głównym źródłem zasobów wodnych w rodzimym państwie są opady atmosferyczne, przenoszące nam 97% całkowitego zasilania. Reszta (3%) kierowana jest z zagranicy. Wody wykorzystuje się w rolnictwie, przemyśle i gospodarce komunalnej. Nie w układzie z wyraźnym zamówieniem na wódkę na gruncie polskiego terenie są miejsca zagrożone niedoborem tej koniecznej do przebywania substancji.

Roczny przychód wody w Polsce wynosi 187 mld m3, przy normalnej cenie opadów równej 600 mm. Dając do współczesnego wodę dochodzącą do nas z zagranicy, wydaje to cenę rocznego wpływu w wysokości 192 mld m3.

Roczny rozchód (stratny bilans wodny) w Polsce sięga zwykle w rządu roku 192 mln m3 (paruje i traci się 135 mln m3 wody, zaś odpływa 57 mln m3).

Obszary zagrożone deficytem wody w Polsce używanej w sektorze oraz roli społecznej to m.in. : Kraków i przestrzenie, Górny Śląsk, Lublin i okolice, Trójmiasto, aglomeracja łódzka, rejon Szczecina i Polic. Obszary zagrożone deficytem wody dla rolnictwa to: Wyżyna i Polesie Lubelskie, południowa część Niziny Mazowieckiej, wschodnia Wielkopolska i Kujawy, pradolina Narwi i Biebrzy i obszary przyległe.

Wody, jakie mają nad 60% skażenia nazywamy wodami pozaklasowymi także nie oddają one żadnym normom, w współczesnym ponad również lokalnym.

Samym z szerszych problemów gospodarki wodnej w Polsce jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych, przede wszelkim rzecznych. Przydały się do współczesnego zrzuty ścieków komunalnych ora przemysłowych, i ponadto wypłukiwanie nawozów sztucznych z role. Zaledwie 1,8% rzek w krajowym świecie niesie wody o podstawowej kategorii fizykochemicznym, zaś 30,9% posiada wody pozaklasowe. Pod względem biologicznym istnieje więcej gorzej. Pierwszą grupę czystości mają mocy na odległości 0,1%, a wody pozaklasowe liczą ich aż 84,5%.

Stan czystości jezior jest trochę lepszy. Większość spośród nich korzysta wódki w II lub III klasie czystości.

W planu podniesienia dostępnych środków wodnych w Polsce instaluje się sztuczne zbiorniki wodne. Korzystamy ich obecnie więcej 90. Ich wszystka pojemność wynosi 2,7 km3.

W porównaniu z pozostałymi nacjami starego kontynentu wypadamy dość słabo. Na oryginalnych Europejczyków przypada mało trzy razy więcej wody rocznie.

Zasoby wodne Polski odznaczają się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wody w Polsce jest coraz mniej także stanowi ona niezwykle zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie). Aby polepszyć ten stopień, należy ustalić strategię gospodarki wodnej dotyczącą m.in. rozwoju nowoczesnych nawyków wykorzystywania z programów wodnych, obniżenia poziomu ryzyka powodziami i pogodami, rozwiązywania problemów powiązanych z wódkami transgranicznymi. Dobrym dziełem istniała ponadto rozbudowa sieci elektrowni wodnych.