Wokół grodzenia pastwisk i łąk drutem kolczastym narastają pewne kontrowersje.

Reklama: Drut ostrzowy Bydgoszcz

Wokół grodzenia pastwisk i łąk drutem kolczastym narastają pewne kontrowersje. Wątpliwości stara się rozwiać Minister Rolnictwa i Wzrostu Wsi w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

W związku z badaniami hodowców bydła Zarząd KRIR przyszedł do Ministra Rolnictwa i Wzroście Wsi w zaświadczeniu z dnia 18 maja 2016 r. z projektem o podanie informacji lub jest możliwe ogrodzenie drutem kolczastym pastwisk i łąk a czy, w sukcesie jeśli takie ogrodzenie już jest, pewno być przeznaczone.

MRiRW w bliskiej odpowiedzi powołało się na podstawowe przepis, określające warunki utrzymania zwierząt. Zasady utrzymania zwierząt na pastwiskach powstają z przepisów dotyczących utrzymania zwierząt w systemie otwartym.

– Zgodnie z odpowiedzią przesłaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zaświadczeniu z dnia 30.05.2016 r., razem z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie odpowiednich warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały ustalone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778 a z 2015 r. poz. 1516), zwierzęta trzymane w układzie otwartym, w obecnym m. in. bydło (z wyjątkiem cieląt); konie, owce i kozy, płaci się w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia i niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień. Przyjmując, że czasowy wypas zwierząt należy postępować w odpowiedni sposób, jak stałe utrzymywanie zwierząt w stylu otwartym, należy uznać, że powyższy przepis powinien istnieć ponad używany do pastwisk – czytamy w oświadczeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Drut kolczasty jak sposób ogrodzenia mogący prowadzić uszkodzenia ciała zwierząt, nie powinien stanowić zużywany do grodzenia pastwisk. Razem z poradami MRiRW będące już ogrodzenia spośród ostatniego artykułu winnym być sukcesywnie zastępowane nowymi rozwiązaniami.

– Biorąc na wycieczce, że kontakt zwierzęcia z drutem kolczastym ogradzającym powierzchnię pastwiska może stworzyć znaczne zranienie tego zwierzęcia, do grodzenia pastwisk nie powinno się stosować tego produktu. W przypadku już istniejących ogrodzeń powinno się stopniowo odchodzić z używania drutu kolczastego, zmieniając go własnymi środkami, nie powodującymi urazów u zwierząt, np. elektrycznym pastuchem – podaje KRIR.

Zgodnie z historią oświadczenia KRIR, w sukcesie łąk, jakie tworzą zastosowanie kośne dodatkowo nie przebywają na nich zwierzęta, nie ma ścian w stosowaniu drutu kolczastego do grodzenia ich wielkości.