Zakomunikowała, jaki dysponowałaby

Ratusz inauguruje obowiązkowe oświadczenia majątkowe

Dyrektorzy i naczelnicy biur warszawskiego ratusza będą zobligowani do złożenia oświadczeń majątkowych. To nowa decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz, podjęta po tym, jak wybuchła afera reprywatyzacyjna.

W poniedziałek miasta zwołała konferencje prasową. czwartkowa sesja ponadprogramowa

.

– Reflektujemy pokazać, że proces reprywatyzacji trwa już 27 lat i jakie były zaniechania parlamentów, oraz sądów. Będę starała się to przedstawić w jowialny sposób, natomiast materia jest skomplikowana – zapowiedziała Gronkiewicz-Waltz.

I dorzuciła, że rachuje, że rada miasta rozbuduje program o punkt dotyczący powołania komisji do spraw reprywatyzacji. – W toku sesji nie tylko rozważam materię reprywatyzacji, mimo to również skontruję na pytania – gwarantowała.
Będą składać oświadczenia

– Jeżeli chodzi o materię jawności, uradziłabym, ze wszyscy dyrektorzy, ich zastępcy oraz wszyscy naczelnicy biur będą przymuszeni do złożenia w przewiewu 30 dni poręczeń majątkowych. Tego przedtem nie było. Dziś dyrektorzy najwyższych biur chwyconą poinstruowani, że muszą złożyć takie oświadczenia – powiadałaby.

Gdy zaznaczyła, obecnie „już dubel trzecie urzędników” tworzy pokrewnego oświadczenia, publikowane w internecie. Według niej, w 2004 roku „składało te oświadczenia tylko 15 na 38 dyrektorów”.

Prezydent Warszawy swą decyzję nazwała „wydarzeniem bezprecedensowym”. „Nieniniejszego wcześniej nie było, również za moich poprzedników”

Przypomnijmy, że Michał Bajko zwolniony przez Hannę Gronkiewicz-Waltz szef Biura Gospodarki Nieruchomościami nie tworzyłby dotąd takich oświadczeń. Formalnie nie musiał tego robić, ponieważ prezydent miasta nie udzieliła mu uprawnień do ogłaszania decyzji porządkowych w jej pojęciu (oraz tylko takie postaci muszą ogłaszać osobistego oświadczenia).
Nadzwyczajna sesja

Z kolei w czwartek odbędzie się dziwna sesja rady miasta, dotycząca powołania komisji odpowiedzialnej za audyt reprywatyzacji. Porządek obrad wykonuje informacja prezydent stolicy m.in. na temat zwrotów posesji realizowanych w latach 1990-2016.

Z prośbą o zwołanie sesji zwróciła się do rady prezydent gniazda Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jak poinformowano na stronie internetowej Rady Warszawy, prezydent metropolii – oprócz kwestii zwrotów nieruchomości – ma również przedstawić wiedzę na temat przygotowania Warszawy do wdrożenia zapisów ustawy o gruntach warszawskich (tzw. „mała” akt prawny reprywatyzacyjna) zaś wiedzę ws. pomocy lokatorom reprywatyzowanych budynków mieszkaniowych.