Zimą na dachach mogą kłaść się spore warstwy śniegu i lodu. Częste zmiany temperatury powodują naprzemienne rozmarzanie i zamarzanie zalegającej pokrywy śnieżno-lodowej, która staje się coraz cięższa.

Zimą na dachach mogą zbierać się spore warstwy śniegu oraz lodu. Częste zmiany temperatury powodują naprzemienne rozmarzanie i zamarzanie zalegającej pokrywy śnieżno-lodowej, która stoi się coraz cięższa. Takie działanie zagraża także osobom cierpiącym obok budynku, kiedy również formie dachowej. Najskuteczniejszym stylem na uniknięcie ryzyka jest idealne usuwanie śniegu oraz lodu z dziedzin dachu.

Dachy o średnim stopniu nachylenia lub płaskie sprzyjają umieszczaniu się warstwy śniegu, której 1 m3 może w uciążliwych warunkach ważyć nawet 600 kg (średnio uznaje się ok. 250 kg). Każdy centymetr śniegu na dachu to obciążenie rzędu 2,5 kg na metr kwadratowy (np. warstwa śniegu o grubości 15 centymetrów ważyłaby ponad 38 kg na metr kwadratowy itd.). Jeśli i pod śniegiem znajduje się warstwa lodu, zatem jego wszystek centymetr grubości stanowi obciążenie rzędu 10 kg na metr kwadratowy dachu. Dodatkowo zamiecie wietrzne mogą przydać się do miejscowego gromadzenia śniegu, np. wokół komina, gdzie obciążenie dachu może wykonywać niebezpieczną zaletę oraz iść do zniszczenia jego struktur, i w skrajnych przypadkach zawalenia. Częściowo roztopiona warstwa zalegającego śniegu ma też negatywny wpływ na organizm rynnowy. Zalegający śnieg wypełniający rynny, w rezultatu gwałtownego spadku temperatury, że zostać się przyczyną niedrożności całego organizmu. Niemożliwy do rozwiązania lód w rynnach sprzyja rodzeniu się sopli oraz groźnych zatorów na stron dachu. Zjawisko więc istnieje mocno trudne, ponieważ niekontrolowane oderwanie takiej bryły lodowej stwarza zagrożenie dla bycia kobiet mających obok domu oraz sprzętów otrzymujących się w pobliżu. Aby zapobiec tym działaniom, należy regularnie odśnieżać dach. Rzecz ta jak praca pisana na wysokości jest delikatna, dlatego najekonomiczniejszym i najwygodniejszym wyjściem jest prawo odśnieżania profesjonalnej obsłudze. Zmniejszamy w ten możliwość ryzyko wypadku i uszkodzenia pokrycia dachowego.

Opłaty za odśnieżanie dachów są bardzo zróżnicowane, naliczane od metra kwadratowego bądź w strukturze stawki godzinowej. W większości przypadków wartości obecne są ustalane indywidualnie. Przy wycenie zlecenia, poza powierzchnią dachu, wykorzystywane są i pod uwagę: grubość pokrywy śnieżno-lodowej, możliwość usunięcia śniegu z zakresu dachu (liczba stref zrzutu), kąt nachylenia dachu, metoda odśnieżania (możliwość skorzystania nowoczesnych maszyn oraz narzędzi), etap realizacji usługi. Ceny za odśnieżanie zależą zarówno z regionu kraju oraz wyposażenia firmy. Średnia krajowa cena odśnieżenia 1 m2powierzchni w sukcesu typowego dachu spadzistego zawiera się w przedziale od 6 do 8 zł, choć w sukcesu dachu znanego od 3 do 5 zł netto. Wybierając firmę odśnieżającą, warto jednak zwrócić uwagę na badanie i wiedze jej pracowników, ponieważ jak wiadomo wartość nie zawsze przechodzi w parze z klasą realizowanych usług.

Przepisy prawe wyznaczają osoby odpowiedzialne za usuwanie pokrywy zalegającego śniegu, lodu oraz sopli z dachu. Cel ten leży na właścicielach domków jednorodzinnych i dyrektorach innych budynków. Usuwanie śniegu oraz lodu bierze na punktu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, jak również przechodniów, dlatego niedopełnienie tego obowiązku grozi wysoką karą grzywny (od 500 zł), nakazem zamknięcia obiektu, i w ekstremalnych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. Kontrola stanu dachu budynku zimą oraz prawo do wezwania do win za niespełnienie obowiązku odśnieżenia chodzi do inspektora nadzoru budowlanego, straży miejskiej i strażaków Państwowej Straży Pożarnej.